Mateřská školka


Telefon do Mateřské školky je 384 389 327 snek
 

Orientační časový harmonogram činností

6.00 – 8.15 hod. volné hry dětí
8.15 – 8.30 hod. ranní cvičení, příprava na svačinu
8.30 – 8.45 hod. svačina
8.45 – 9.15 hod. soustředěná činnost – zaměstnání
9.15 – 11.15 hod. vycházka
11.15 – 11.30 hod. příprava na oběd
11.30 – 12.00 hod. oběd
12.00 – 14.00 hod. odpolední odpočinek, klidné hry ve třídě
14.00 – 14.30 hod. vstávání, úklid lehátek, svačina
14.30 – 16.00 hod. odpolední zábavné činnosti
  

  • Aktuality a akce MŠ najdete ZDE
  • Dokumenty MŠ, které jsou ke stažení najdete ZDE

kytka Výše úhrady za předškol. vzdělávání v MŠ

 

ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou oznamuje, že s platností od 1. září 2016 se zvyšují poplatky za mateřskou školu takto:

 - celodenní vzdělávání            300,– Kč/měsíc

 - polodenní vzdělávání            200,– Kč/měsíc

 - Informace o školném, změnách v r.2020 je - zde

Rovněž s platností od 1. září 2016 se zvyšuje poplatek za školní družinu na 50,– Kč/měsíc.


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole ve Stráži nad Nežárkou je s platností od 1. září 2016 ve výši 300,– Kč.

U dětí, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě příslušného orgánu se stanovuje výše úplaty ve výši 2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz, tj. na 200,– Kč.

 

NAŠE ŠKOLKA: