Akce - duben 2017

3. 4. 2017  Olympiáda z českého jazyka – krajské kolo v Č. Budějovicích. Účast: Alžběta Dobešová 

5. 4. 2017  Jihočeský zvonek – pěvecká soutěž, J. Hradec. Účast: A. Dobešová, A. Princová 

7. 4. 2017  Zápis žáků do 1. třídy od 13. 00 – 17. 00 h 

12. 4. 2017  Přijímací řízení -  9. tř.

18. 4. 2017  Přijímací řízení -  5. tř.

19. 4. 2017  Přijímací řízení -  9. tř.

19. 4. 2017  Pedagogická rada od 13. 30 h 

20. 4. 2017  Rodičovské sdružení od 15.30. – 17. 30 h

20. 4. 2017  Přijímací řízení -  5. tř.

24. 4. 2017  Sférické kino, 3D filmy - Tělocvična – 55,– Kč

 

 

Letní příměstské tábory 2017

Již nyní si můžete rezervovat místo na letním příměstském táboře

tabory2017

Zápis dětí do 1.třídy ZŠ (2017)

p177-0

Ředitelské volno - 3.3.2017

Upozorňujeme

V pátek 3. 3. 2017 bude ředitelské volno z důvodu uzavření přívodu vody v celém městě Stráž nad Nežárkou (oprava vodovodních šachet).

Školní družina pro děti 1. – 3. třídy bude zajištěna od 6.00 do 15.30 hodin, oběd bude pro děti přihlášené ve školní družině také zajištěn.

  

  

Akce - březen 2017

4. – 11. 3. 2017  LVVZ, Jánské Lázně - Žáci 7., 8 třídy

7. 3. 2017          Planetárium České Budějovice, žáci 4., 5., 6. třídy. Odjezd 8.00 h, návrat do 13.00 h

21. 3. 2017        Malé divadlo České Budějovice, Etiketa pro sígry - Žáci 6., 7., 9. třídyOdjezd 8.45 h, návrat 12.30 h

22. 3. 2017        Poznávej zvířata, Zoo Dvorec - Žáci 1. stupně a MŠ. Tělocvična školy, od 9.00 h, 45,– Kč 

 

Zápis žáků do 1. třídy se koná v pátek 7. dubna 2017 od 13. 00 h do 17.00 h v budově školy.

Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, se k zápisu musí dostavit s vyjádřením  pedagogicko – psychologické poradny.

  

Zápis žáků do MŠ se koná 3. 5. 2017. Podrobné informace ještě zveřejníme. 

   

  

Úspěch v okresním kole olympiády z českého jazyka

Blahopřejeme

A l ž b ě t ě   D o b e š o v é

 

za 3. místo

v okresním kole olympiády z českého jazyka

 

  

Akce - únor 2017

23. 2. 2017​  Dětský karneval pro žáky 1. stupně v tělocvičně školy.  Začátek v 12.30 h 

 

Zápis do 1. třídy proběhne v měsíci dubnu. Termín bude upřesněn.