Akce - březen 2020

12. 3. 2020     Projektový den ve škole: „Zdravý životní styl a poruchy příjmu potravy“  3-kytka-mala 

                       8.55 – 10.40 h.  6. a 7. tř.  /  10.50 – 12.25 h.   8. a 9. tř.

                       Lektor: Martina Pokorná ( Fitness Třeboň) 

14. 3. – 20. 3. 2020  LVVZ, Jánské Lázně - Žáci 7., 8., 9. třídy

20. 3. 2020     Malá scéna Jihočeského divadla v Českých Budějovicích: Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel

                       2. – 5. tř. Odjezd: 8.45 h. Příjezd: cca 12.00 h. Vstupné: 60,– Kč. Dozor zajistí třídní učitelé.

30. 3. 2020     Divadlo Oskara Nedbala Tábor: Jak být klukem/holkou? (scénické čtení)

                       2. st. Odjezd: 9.00 h. Návrat: 12.30 h. Vstupné: 50,– Kč. Dozor zajistí třídní učitelé.

  

Akce - únor 2020

21. 2. 2020         Dětský karneval pro žáky 1. stupně v tělocvičně školy, 10.00 – 11.35 h., 1-deti-male

                           1.st. konec vyučování v 11.35 h.  Soutěže a hudbu zajišťují žáci 7.tř.

                           Dozor zajistí třídní učitelé

14. 2. 2020         Účast v okresním kole olympiády z anglického jazyka

Do 15. 2. 2020    proběhnou třídní kola recitační soutěže.

                       

24. 2. –1. 3. 2020               Jarní prázdniny

                                              

Informace pro žáky vycházejících tříd

Byla přidaná nová kategorie do „Dokumentů ke stažení

-> Informace pro žáky vycházejících tříd

Aktuálně zde najdete ke stažení dokument „Střední vzdělávání – pro žáky 9. ročníku“ (PDF)

 

Akce - leden 2020

9. 1. 2020    Rodičovské sdružení od 15.30 h – 17.30 h 11-info

                    Pro rodiče žáků 9. třídy v 15.15 h

                    Schůzka s výchovnou poradkyní, informace k podání přihlášek na SŠ a SOU

14. 1. 2020  Policie ČR – přednáška (zdarma)

                                        4. a 5. tř. 8.55  – 9.40 hod. 

                                        6. a 7. tř. 9.55 – 10.40 hod.

                                        8. a 9. tř. 10.50 – 11.35 hod.                                         

20. 1. 2020  Olympiáda z ČJ ( Dobešová, Princová)

22. 1. 2020  Etické dílny: 1. a 2. tř. 8.00 hod. (Hrajeme si spolu)

                                         6. a 7. tř. 10.00 hod. (Pohoda a klídek bez tabáčku)

                                         8. a 9. tř. 11.40 hod. (Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?)

                                         Cena: 24,– Kč

23. 1. 2020  Etické dílny: 3. a 4. tř. 8.00 hod. (Jak překonat starosti ve škole)

                                         5. tř. 10.00 hod. (Jak správně naložit se svými penězi)

                                         Cena: 24,– Kč

                                         Dozory zajistí třídní učitelé.

22. 1. 2020  Pedagogická rada, od 13.30 h .

28. 1. 2020  Projektový den mimo školu – Hasičský Záchranný Sbor JH- 2.st. 

                    Odjezd: 8.30 hod.  Návrat: 11.30 hod.  Dozory zajistí třídní učitelé.

30. 1. 2020  Předávání vysvědčení – 1. stupeň – 4. vyučovací hodina

                                                           2. stupeň – 5. vyučovací hodina

                                                           Odp. vyučování odpadá

31. 1. 2020  Pololetní prázdniny

  

Akce - prosinec 2019

1. 12. 2019    Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku od 17.00 h. (kulturní program zajišťuje ZŠ) 9-sasek-maly

2. 12. 2019    Ředitelské volno z technických důvodů (odstávka vody)

4. 12. 2019    Zdobení vánočního stromečku, Muzeum fotografie J. Hradec. Dozor: p. Pivcová (dívky 6. a 7. tř.). Odjezd: 10.50 h.

5. 12. 2019    Mikulášská nadílka – zajistí žáci 9. třídy. Dozor: p. Filipová. Konec vyučování: 1.st. 11.35 h., 2.st. 12.00 h.

11. 12. 2019  Vánoční fotografování, 9.00 h., cena 270 Kč

18. 12. 2019  Filmové představení pro celou školu v Třeboni, 8.30 h. – 11.30 h. Dozor zajistí třídní učitelé.

19. 12. 2019  Vánoční den – projekt. Dozor zajistí třídní učitelé.

20. 12. 2019  Malá vánoční besídka –  2. vyuč. hodina (v tělocvičně školy). Program zajistí p. Čeňková a Hutterová. 3. a 4. vyuč. hodina -  třídní besídky

18. – 20. 12. 2019  Konec vyučování : 1.st. –  11. 35 h.,  2.st. – 11.45 h.

 

Ředitelské volno 2.12.

Dne 2. 12. 2019

bylo vyhlášeno z technických důvodů

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 ( Celý den nepoteče voda.)

Pro děti z 1. – 3. třídy možnost družiny v nezbytně nutných případech.

 

 

Stanovisko zaměstnanců ZŠ a MŠ Stráž nad Než.

Stanovisko zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy

Stráž nad Nežárkou

           
            Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nežárkou se seznámili s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníku školství na navýšení mzdových prostředků a s návrhem na vyhlášení stávky na podporu těchto požadavků na středu 6. listopadu 2019.

            Vzhledem k tomu, že původní sliby vlády na navýšení mezd o 15 % nebyly splněny a nebyl splněn ani požadavek na navýšení tarifů o 10 % a vláda navrhuje navýšení pouze o 8 % s tím, že o zbývající dvě procenta budou navýšeny nenárokové složky platu, považujeme požadavky odborů za oprávněné a podporujeme je.

            Protože však stávka ve školství nezasahuje pouze zaměstnance a zaměstnavatele, ale působí problémy i žákům a především rodičům, rozhodli se zaměstnanci, že se ke stávce otevřeně nepřipojí a ZŠ i MŠ budou mít ve středu 6. listopadu 2019 normální provoz. Požadavky odborů však podporujeme, protože podfinancování školství je dlouhodobým problémem a i přes určité zlepšení stále nedosahuje potřebných parametrů.


Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou 


Ve Stráži nad Nežárkou 4. listopadu 2019