Akce - leden 2020

9. 1. 2020    Rodičovské sdružení od 15.30 h – 17.30 h 11-info

                    Pro rodiče žáků 9. třídy v 15.15 h

                    Schůzka s výchovnou poradkyní, informace k podání přihlášek na SŠ a SOU

14. 1. 2020  Policie ČR – přednáška (zdarma)

                                        4. a 5. tř. 8.55  – 9.40 hod. 

                                        6. a 7. tř. 9.55 – 10.40 hod.

                                        8. a 9. tř. 10.50 – 11.35 hod.                                         

20. 1. 2020  Olympiáda z ČJ ( Dobešová, Princová)

22. 1. 2020  Etické dílny: 1. a 2. tř. 8.00 hod. (Hrajeme si spolu)

                                         6. a 7. tř. 10.00 hod. (Pohoda a klídek bez tabáčku)

                                         8. a 9. tř. 11.40 hod. (Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?)

                                         Cena: 24,– Kč

23. 1. 2020  Etické dílny: 3. a 4. tř. 8.00 hod. (Jak překonat starosti ve škole)

                                         5. tř. 10.00 hod. (Jak správně naložit se svými penězi)

                                         Cena: 24,– Kč

                                         Dozory zajistí třídní učitelé.

22. 1. 2020  Pedagogická rada, od 13.30 h .

28. 1. 2020  Projektový den mimo školu – Hasičský Záchranný Sbor JH- 2.st. 

                    Odjezd: 8.30 hod.  Návrat: 11.30 hod.  Dozory zajistí třídní učitelé.

30. 1. 2020  Předávání vysvědčení – 1. stupeň – 4. vyučovací hodina

                                                           2. stupeň – 5. vyučovací hodina

                                                           Odp. vyučování odpadá

31. 1. 2020  Pololetní prázdniny