Stanovisko zaměstnanců ZŠ a MŠ Stráž nad Než.

Stanovisko zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy

Stráž nad Nežárkou

           
            Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nežárkou se seznámili s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníku školství na navýšení mzdových prostředků a s návrhem na vyhlášení stávky na podporu těchto požadavků na středu 6. listopadu 2019.

            Vzhledem k tomu, že původní sliby vlády na navýšení mezd o 15 % nebyly splněny a nebyl splněn ani požadavek na navýšení tarifů o 10 % a vláda navrhuje navýšení pouze o 8 % s tím, že o zbývající dvě procenta budou navýšeny nenárokové složky platu, považujeme požadavky odborů za oprávněné a podporujeme je.

            Protože však stávka ve školství nezasahuje pouze zaměstnance a zaměstnavatele, ale působí problémy i žákům a především rodičům, rozhodli se zaměstnanci, že se ke stávce otevřeně nepřipojí a ZŠ i MŠ budou mít ve středu 6. listopadu 2019 normální provoz. Požadavky odborů však podporujeme, protože podfinancování školství je dlouhodobým problémem a i přes určité zlepšení stále nedosahuje potřebných parametrů.


Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou 


Ve Stráži nad Nežárkou 4. listopadu 2019