Úspěch v okresním kole olympiády z českého jazyka

Blahopřejeme

A l ž b ě t ě   D o b e š o v é

 

za 3. místo

v okresním kole olympiády z českého jazyka