Zaměstnanci školy

 Vedení školy

Jméno Funkce
Mgr. Hana Pešková Ředitelka školy, koordinátor inkluze
Mgr. Marcela Filipová Zástupce ředitelky školy

Učitelé základní školy

Jméno Třídní / Vyučuje
Mgr. Iveta Havlová 1. třída
Mgr. Ladislav Kozák 2. třída
Mgr. Daniela Hütterová 3. třída
Mgr. Božena Hájková 4. a 5. třída
Mgr. Alena Trepková  6. třída
Mgr. Eva Čeňková 7. třída
Mgr. Richard Růžička 8. třída, koordinátor ICT
Mgr. Jiří Polčák 9. třída
Mgr. Jana Pivcová Výchovný poradce, asistent pedagoga, školní speciální pedagog
Mgr. Etela Jílková  Vyučující, metodik sociálně patologických jevů
Mgr. Pavel Dvořáček Vyučující
Vladimíra Šetková Vychovatelka ŠD     
Zdeňka Pletková Vychovatelka ŠD
Marie Břicháčková Asistent pedagoga

Mateřská škola

Jméno Funkce
Petra Jandová vedoucí učitelka MŠ
Olga Oberreiterová učitelka MŠ

Provozní (správní) zaměstnanci

Jméno Funkce
Štěpán Kovář školník
Blanka Kovářová uklízečka ZŠ
Šárka Holoubková uklízečka ZŠ
Jaroslava Maryšková uklízečka MŠ

Školní jídelna

Jméno Funkce
Jana Kučerová vedoucí ŠJ
Ludmila Podroužková hlavní kuchařka
Monika Kocarová kuchařka
Lenka Jirků pomocná kuchařka, uklízečka
Hana Hrádková pomocná kuchařka, uklízečka