Zaměstnanci školy

 Vedení školy

Jméno Funkce
Mgr. Hana Pešková ředitelka školy, výchovná poradkyně, koordinátor inkluze
Mgr. Alena Trepková zástupkyně ředitele školy

Učitelé základní školy

Jméno Třídní / Vyučuje
Mgr. Iveta Havlová 3. třída
Mgr. Božena Hájková 1. třída
Mgr. Marcela Filipová 2. třída, koordinátor ŠVP
Mgr. Daniela Hütterová 5. třída
Mgr. Ladislav Kozák 4. třída
Mgr. Eva Čeňková 8. třída
Mgr. Pavel Dvořáček vyučující
Mgr. Jiří Polčák 6. třída
Mgr. Etela Jílková 7. třída, metodik sociálně patologických jevů
Mgr. Richard Růžička 9. třída, správce učebny informatiky
Bc. Veronika Marková vyučující

Mateřská škola

Jméno Funkce
Olga Oberreiterová vedoucí učitelka MŠ
Bc. Dagmar Chalupová učitelka MŠ
Vladimíra Šetková vychovatelka šk.družiny, učitelka MŠ

Provozní (správní) zaměstnanci

Jméno Funkce
Štěpán Kovář školník
Zdeňka Kolářová uklízečka na ZŠ
Miloslava Kozlová uklízečka na ZŠ
Jaroslava Maryšková uklízečka v MŠ

Školní jídelna

Jméno Funkce
Jana Kučerová vedoucí ŠJ
Ludmila Podroužková hlavní kuchařka
< <
Lenka Jirků pomocná kuchařka, uklízečka