Seznámení budoucích prvňáčků s naší školou

seznameni-budoucich-prvnacku-s-nasi-skolou-nahled

Otevření školy pro II.stupeň 8.6.2020

Vážení rodiče,  11-info

od  8.6.2020 je možný dobrovolný pobyt ve škole pro žáky 2.stupně .  

Podle manuálu MŠMT Vám sděluji důležité informace ohledně chodu školy:

Při vstupu do školy bude dětem změřena teplota a odevzdají čestné prohlášení, které naleznete v dokumentech ke stažení.

V lavicích budou sedět samostatně. Každé dítě musí mít dvě roušky a igelitový sáček, kam umístí druhou roušku. Během vyučování mít roušky nemusí, ale ve společných prostorách ano.

Při pobytu ve škole nesmíme s dětmi do tělocvičny, ani opustit areál školy. Rodiče nemohou do budovy školy.

V případě, že Vaše dítě během docházky do školy onemocní jakoukoli nemocí, ihned informujte školu a dítě nechte doma.

Vyučování by probíhalo od 8.00 – 12.25 hodin.

Prosím obratem sdělte, zda vaše dítě bude chodit do školy (nejdéle do středy 3.6.2020), abychom organizačně zajistili chod školy.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde se musíte přihlásit na mailové adrese: zsstraz.sj.janak@seznam.cz

 

Jakékoli dotazy můžete psát na mailovou adresu školy (zs-straz@centrum.cz) nebo třídním učitelům, kam posíláte domácí úkoly.

 

Velice Vám děkuji za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

Mgr.Hana Pešková, ředitelka školy

  

Informace o školném - MŠ

VYBÍRÁNÍ ŠKOLNÉHO V ROCE 202017-info PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM
 

 

Za březen 2020 školné zůstává stejné: 200 Kč za děti s dopolední docházkou, 300 Kč za dětí s celodenní docházkou 

Za duben 2020 byl stanoven udržovací poplatek pro všechny platící děti: 100 Kč

Na květen a červen 2020, bylo stanoveno následující.
Děti, které nastoupí od 25. května do MŠ zaplatí obvyklou částku (200 Kč dopolední docházka, 300 Kč celodenní docházka).
Ostatní platící děti uhradí udržovací poplatek 100 Kč za každý měsíc.

Na červenec a srpen 2020 je stanoven poplatek 100 Kč za každý měsíc, a to pro všechny platící děti.

Na veškeré poplatky, které uhradíte za školné v MŠ, vám bude vystaven v příštím kalendářním roce doklad na odpočet peněz z daní.

Tento dokument byl schválen 15.4.2020 radou města Stráž nad Nežárkou.

Mgr. Hana Pešková, ředitelka školy

 

Informace k otevření MŠ

Vážení rodiče, 17-info
od 25. 5. do 17. 7. 2020 je dobrovolně za přísných hygienických podmínek umožněn žákům mateřských škol návrat do škol. Roušky v prostorách školky děti nosit nemusí.

Děti nesmí vykazovat žádné známky nemoci.
(více informací: MŠMT – Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020)

Výuka bude probíhat pouze v prostorách MŠ (budova, zahrada).
Od rána se budou obě třídy scházet v MŠ.

Děti s sebou přinesou vyplněné čestné prohlášení (ke stažení v dokumentech), že dítě je zdravé a nežije ve společné domácnosti s ohroženou skupinou (senioři, těžce nemocní,…).

MŠ bude otevřena v době 6:00 – 15:30 hodin.

Prosím sdělte paní učitelce Oberreiterové do 15. 5. 2020, zda vaše děti budou navštěvovat školku (tel.: 720 586 318), abychom mohli vše organizačně zajistit.

Stravování zajištěno.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Pešková, ředitelka školy

 

Zápis dětí do MŠ (2020)

ms-zapis2020- Dokument k zápisu ke stažení (PDF): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ)

 

Přijímací řízení na SŠ 2020 - info

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČENÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ 11-info VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Dokument z MŠMT je ke stažení ZDE

- Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2020 – zjednodušený přehled je ke stažení ZDE (PDF)

Oba dokumenty najdete i v Dokumentech ke stažení

edit: 1.4.2020 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ - info

Zápis dětí proběhne v řádném termínu v budově ZŠ  11-info 

3.4.2020 od 13:00 do 17:00 hod. bez přítomnosti dětí. 
(Podle nařízení vlády ČR)

http://www.msmt.cz/…ok-2020–2021?…

Potřebné dokumenty ke stažení jsou ZDE.

Vyplněnou a podepsanou žádost a dotazník pro rodiče je nutné vrátit s datem 3.4.2020 těmito možnými způsoby:

          1) poštou

          2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zs-straz@centrum.cz)

          3) do datové schránky školy

          4) osobně nebo vhodit do schránky na dveřích budovy školy

 

Dne 30.3.2020                                     

Mgr. Hana Pešková, Ředitelka školy