Akce - březen 2017

7. 3. 2017         Planetárium České Budějovice, žáci 4., 5., 6. třídy,  Odjezd 8.00 h, návrat do 13.00 h

21. 3. 2017       Malé divadlo České Budějovice, Etiketa pro sígry - Žáci 6., 7., 9. třídy. Odjezd 8. 45 h, návrat 12. 30 h. 

 

Zápis žáků do 1. třídy se koná v pátek 7. dubna 2017 od 13. 00 h do 17. 00 h v budově školy.

Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, se k zápisu musí dostavit s vyjádřením  pedagogicko – psychologické poradny.

  

Zápis žáků do MŠ se koná 3. 5. 2017. Podrobné informace ještě zveřejníme. 

   

  

Úspěch v okresním kole olympiády z českého jazyka

Blahopřejeme

A l ž b ě t ě   D o b e š o v é

 

za 3. místo

v okresním kole olympiády z českého jazyka

 

  

Akce - únor 2017

23. 2. 2017​  Dětský karneval pro žáky 1. stupně v tělocvičně školy.  Začátek v 12.30 h 

 

Zápis do 1. třídy proběhne v měsíci dubnu. Termín bude upřesněn.

 

 

Akce - leden 2017

12. 1. 2017  Divadlo KOS, MŠ + žáci 1. – 3. třídy (Vstupné 45 Kč)

17. 1. 2017  Účast v okresním kole dějepisné olympiády

18. 1. 2017  Pedagogická rada, od 13.30 h, podklady pro klasifikaci odevzdat do ředitelny nejpozději do 25. 1. 2017

19. 1. 2017  Rodičovské sdružení od 15.30 h – 17.30 h → !!! Pro rodiče žáků 9. třídy a vycházejících žáků v 15.15 h. Schůzka s výchovnou poradkyní, informace k podání přihlášek na SŠ a SOU

23. 1. 2017 Divadlo Z Bedny, K. Vary, pohádka O Máše - MŠ + žáci 1. 2. 3. třídy (Vstupné 45 Kč)

31. 1 2017 Předávání vysvědčení – 1. stupeň 4. vyučovací hodina / 2. stupeň 5. vyučovací hodina / Odpolední vyučování odpadá

 

      

Akce - prosinec 2016

2. 12. 2016​ – Mikulášská nadílka, zajistí žáci 9. třídy.

6.12.2016​ – Exkurse – JE Temelín, žáci 7., 8., 9. třídy.

13.12.2016​ – Vánoční fotografování.

21.12.2016​ – Filmové představení pro celou školu v Třeboni

22.12.2016​ – Třídní vánoční besídky, v tělocvičně školy malá vánoční besídka, zpívání u stromečku.

    

 

Soutěž mateřských škol v dopravní výchově

Žáci Mateřské školy ve Stráži nad Nežárkou:

Matěj Kozel

Vojtěch Kandl

Marie Mejtová

Tereza Štauberová

1. místo

v soutěži mateřských škol v dopravní výchově v okrese Jindřichův Hradec

B L A H O P Ř E J E M E !!!

 

Akce - listopad 2016

1. 11. 2016 - Beseda žáků 9. třídy se starostou Stráže nad Nežárkou, 14.00

15. 11. 2016 - SRPŠ, rodičovské schůzky, 15.30 – 17.30

16. 11. 2016 – Pedagogická rada, 13.30

25. 11. 2016 – Výstava Vzdělání a řemesla, Č. Budějovice, Žáci 8. tř.

25. 11. 2016 – Divadlo divů – cirkus, tělocvična školy, 1. st., 40,–Kč