Oznámení o uzavření ZŠ

zs-uzavrena-13-10-2020

Oznámení rodičům 9.10.2020

 
 • V týdnu od 12.10.2020 – 16.10.2020  11-info 

se budou žáci 6. a 7. třídy učit v prezenční formě vzdělávání. Rozvrh hodin bude zachován. Žáci 8. a 9. třídy přecházejí na distanční výuku.

 

 • V týdnu od 19.10.2020 – 23.10.2020 

se žáci 6. a 7. třídy budou vyučovat distanční formou a žáci 8. a 9. třídy prezenční formou vzdělávání.

 

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, se mohou stravovat ve školní jídelně (rodiče se sami domluví ve školní jídelně s vedoucí paní Kučerovou).

Žáci 1.stupně se budou vyučovat podle rozvrhu, odpadá plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu.

Školní družina je v běžném provozu.

 

26.10.2020 a 27.10.2020 MŠMT vyhlásilo dny volna.

 

Ve Stráži nad Nežárkou 9.10.2020

Mgr. Hana Pešková, ředitelka školy

 

Toto oznámení lze stáhnout v PDF zde.

 

Akce - říjen 2020

1. 10. 2020    Prezentační výstava středních škol pro žáky 9. třídy –  Fakulta Managementu VŠE v J. Hradci  3-kytka-mala
                      -  odjezd: 8:00 hod., návrat: 11:00 hod., dozor zajistí p. Pivcová

16. 10. 2020  „Sokolníci – ukázka dravců“  od 9:30 hod. na hřišti

                      – Cena: 50,– Kč

21. 10. 2020  Školení pro učitele: „Škola odpovědného spotřebitele“ 

                      - 13:00 – 16:00 hod.            

29. 10. a 30. 10. 2019    Podzimní prázdniny

                                       

Oznámení o otevření MŠ 30.9.2020

skolka-2

Ředitelské volno 25.9.2020

r-volno-25092020

Oznámení zřizovatele (21.9.2020)

skolka-1

Nařízení mimořádného opatření KHS JČ 15.9.2020

Výňatek z nařízení:  17-info

Všem osobám na celém území Jihočeského kraje se s účinností ode dne 21. září 2020 od 0:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, které jsou prostory v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v budovách vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. děti v mateřské škole,
  3. žáky prvního stupně základních škol,
  4. osoby s poruchou intelektu,
  5. osoby s poruchou autistického spektra,
  6. osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejíž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
  7. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, tělesné výchovy apod.
  8. osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů.
  9. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení)

Tímto mimořádným opatřením nejsou dotčeny povinnosti stanovené opatřeními MZ ČR s celostátní působností.