Akce - leden 2019

10. 1. 2019  Rodičovské sdružení od 15.30 h – 17.30 h

                    Pro rodiče žáků 9. třídy v 15.15 h

                    Schůzka s výchovnou poradkyní, informace k podání přihlášek na SŠ a SOU

16. 1. 2019  Účast v okresním kole olympiády z dějepisu

18. 1. 2019  Malé divadlo Č. Budějovice, To, co žije pod mojí postelí,  2. st., 10.00 h, 60,– Kč

22. 1. 2019  Účast v okresním kole olympiády z českého jazyka

22. 1. 2019  Malé divadlo Č. Budějovice, Paleček,  1. st., 10.00 h, 60,– Kč

23. 1. 2019  Pedagogická rada, od 13.30 h

31. 1. 2019  Předávání vysvědčení 

                    – 1. stupeň 4. vyučovací hodina, 2. stupeň 5. vyučovací hodina. Odp. vyučování odpadá

1. 2. 2019    Pololetní prázdniny

  

Výstava vánočních stromků

2018-vystava-vanocnich-stromku  

vanocni-stromecek-zs-a-ms-straz-n-n-nahled

Vánoční stromek ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou

  

Akce - prosinec 2018

4. 12. 2018   Zdobení vánočního stromečku, Muzeum fotografie J. Hradec

5. 12. 2018   Mikulášská nadílka, zajistí žáci 9.třídy

10. 12. 2018 Exkurze do Temelína, celý 2.stupeň. Odpolední vyučování odpadá

11. 12. 2018 Vánoční fotografování, 9.00 h, cena 270 Kč

20. 12. 2018 Filmové představení pro celou školu v Třeboni, 8.30 h – 11.30 h

21. 12. 2018 Malá vánoční besídka, 2. vyuč. hodinu v tělocvičně školy. 3. a 4. vyuč. hodinu -  třídní besídka

17. 12. a 18. 12. 2018 Učí se dle rozvrhu

21. 12. 2018 Konec vyučování v 11.35 h

 

Akce - listopad 2018

7. 11. 2018       Prevence kriminality (DO SVĚTA Strakonice)

                         Program – Agresivita a šikana

                                        – Sociální sítě a kyberšikana

                         Druhý blok – 6. a 7. tř., 4 vyučovací hodiny (od 8.00h)

8. 11. 2018       Výstava Vzdělání a řemesla, Č. Budějovice - Žáci 8. tř.

12. 11. 2018     Prevence kriminality (PORTUS Prachatice)

                         Program – Škádlení nebo šikana

                                        – Bezpečně po vlnách i po drátě                  

                         Druhý  vstup – 5. tř., 3 vyučovací hodiny

13. 11. 2018     Prevence kriminality (PORTUS Prachatice)

                         Program – Škádlení nebo šikana

                                        – Bezpečně po vlnách i po drátě

                         Druhý vstup – 3. a 4. tř., 3 vyučovací hodiny

14. 11. 2018     Pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí, 13.30 h.

15. 11. 2018     SRPŠ, rodičovské schůzky, 15.30 h. – 17.30 h.

20. 11. 2018     Národní technické muzeum Praha, 9. tř.

28. 11. 2018     Náhradní termín plavání, 12. 30 h – 13.55 h

               

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny 29.10.2018–30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12.2018–2.1.2019 (vyučování začne 3.1.2019)

Pololetní prázdniny 1.2.2019

Jarní prázdniny 18.2.-24.2.2019

Velikonoční prázdniny 18.4.2019 (19.4.2019 státní svátek)

Hlavní prázdniny 29.6.2019–1.9.2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2.9.2019

 

Akce - říjen 2018

1. 10. 2018    Prevence kriminality (PORTUS Prachatice)

                      Program – Škádlení nebo šikana

                                     – Bezpečně po vlnách i po drátě                  

                      První vstup – 5. tř., 3 vyučovací hodiny

2. 10. 2018    Prevence kriminality (PORTUS Prachatice)

                      Program – Škádlení nebo šikana

                                     – Bezpečně po vlnách i po drátě

                      První vstup – 3. a 4. tř., 4 vyučovací hodiny

4. 10. 2018    Prezentační výstava středních škol pro žáky 9. třídy 

                      – Fakulta Managementu VŠE v J. Hradci, 8.30 – 16.00

18. 10. 2018  Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN v J. Hradci - Od 8.40 h, 9. tř.

25. 10. 2018  Prevence kriminality (DO SVĚTA Strakonice)

                      Program – Agresivita a šikana

                                     - Sociální sítě a kyberšikana

                      První blok – 6. a 7. tř., 4 vyučovací hodiny 

 29. 10. a 30. 10. 2018     Podzimní prázdniny

 

Akce - září 2018

3.9.2018 Přivítání prvňáčků v prostorách školy, žáci 9. třídy je odvedou do třídy.  
Zahájení školního roku, konec v 8.45 h.

4.9.2018 Třídní učitelé budou ve svých třídách, třídnické hodiny – rozdávání pomůcek, PS vyzvednout ve skladu, školní řád, poučení o bezpečnosti, zapsat do TK i v jednotlivých předmětech atd.
1. stupeň konec vyučování v 11.30 h.  
2. stupeň ve 12.00 h. -  nutno dodržet. 
1. třída má v tomto týdnu zvláštní rozvrh hodin, paní Havlová 

Od 5.9.2018 bude vyučování probíhat dle rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

Od 10.9.2018 proběhne plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu, odjezd v 8.15 h., návrat do 11.30 h., dozor zajistí paní Filipová a paní Hütterová, po dobu plavání zvláštní rozvrh.