Informace pro žáky vycházejících tříd

Byla přidaná nová kategorie do „Dokumentů ke stažení

-> Informace pro žáky vycházejících tříd

Aktuálně zde najdete ke stažení dokument „Střední vzdělávání – pro žáky 9. ročníku“ (PDF)

 

Akce - leden 2020

9. 1. 2020    Rodičovské sdružení od 15.30 h – 17.30 h 11-info

                    Pro rodiče žáků 9. třídy v 15.15 h

                    Schůzka s výchovnou poradkyní, informace k podání přihlášek na SŠ a SOU

14. 1. 2020  Policie ČR – přednáška (zdarma)

                                        4. a 5. tř. 8.55  – 9.40 hod. 

                                        6. a 7. tř. 9.55 – 10.40 hod.

                                        8. a 9. tř. 10.50 – 11.35 hod.                                         

20. 1. 2020  Olympiáda z ČJ ( Dobešová, Princová)

22. 1. 2020  Etické dílny: 1. a 2. tř. 8.00 hod. (Hrajeme si spolu)

                                         6. a 7. tř. 10.00 hod. (Pohoda a klídek bez tabáčku)

                                         8. a 9. tř. 11.40 hod. (Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?)

                                         Cena: 24,– Kč

23. 1. 2020  Etické dílny: 3. a 4. tř. 8.00 hod. (Jak překonat starosti ve škole)

                                         5. tř. 10.00 hod. (Jak správně naložit se svými penězi)

                                         Cena: 24,– Kč

                                         Dozory zajistí třídní učitelé.

22. 1. 2020  Pedagogická rada, od 13.30 h .

28. 1. 2020  Projektový den mimo školu – Hasičský Záchranný Sbor JH- 2.st. 

                    Odjezd: 8.30 hod.  Návrat: 11.30 hod.  Dozory zajistí třídní učitelé.

30. 1. 2020  Předávání vysvědčení – 1. stupeň – 4. vyučovací hodina

                                                           2. stupeň – 5. vyučovací hodina

                                                           Odp. vyučování odpadá

31. 1. 2020  Pololetní prázdniny

  

Akce - prosinec 2019

1. 12. 2019    Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku od 17.00 h. (kulturní program zajišťuje ZŠ) 9-sasek-maly

2. 12. 2019    Ředitelské volno z technických důvodů (odstávka vody)

4. 12. 2019    Zdobení vánočního stromečku, Muzeum fotografie J. Hradec. Dozor: p. Pivcová (dívky 6. a 7. tř.). Odjezd: 10.50 h.

5. 12. 2019    Mikulášská nadílka – zajistí žáci 9. třídy. Dozor: p. Filipová. Konec vyučování: 1.st. 11.35 h., 2.st. 12.00 h.

11. 12. 2019  Vánoční fotografování, 9.00 h., cena 270 Kč

18. 12. 2019  Filmové představení pro celou školu v Třeboni, 8.30 h. – 11.30 h. Dozor zajistí třídní učitelé.

19. 12. 2019  Vánoční den – projekt. Dozor zajistí třídní učitelé.

20. 12. 2019  Malá vánoční besídka –  2. vyuč. hodina (v tělocvičně školy). Program zajistí p. Čeňková a Hutterová. 3. a 4. vyuč. hodina -  třídní besídky

18. – 20. 12. 2019  Konec vyučování : 1.st. –  11. 35 h.,  2.st. – 11.45 h.

 

Ředitelské volno 2.12.

Dne 2. 12. 2019

bylo vyhlášeno z technických důvodů

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 ( Celý den nepoteče voda.)

Pro děti z 1. – 3. třídy možnost družiny v nezbytně nutných případech.

 

 

Stanovisko zaměstnanců ZŠ a MŠ Stráž nad Než.

Stanovisko zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy

Stráž nad Nežárkou

           
            Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nežárkou se seznámili s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníku školství na navýšení mzdových prostředků a s návrhem na vyhlášení stávky na podporu těchto požadavků na středu 6. listopadu 2019.

            Vzhledem k tomu, že původní sliby vlády na navýšení mezd o 15 % nebyly splněny a nebyl splněn ani požadavek na navýšení tarifů o 10 % a vláda navrhuje navýšení pouze o 8 % s tím, že o zbývající dvě procenta budou navýšeny nenárokové složky platu, považujeme požadavky odborů za oprávněné a podporujeme je.

            Protože však stávka ve školství nezasahuje pouze zaměstnance a zaměstnavatele, ale působí problémy i žákům a především rodičům, rozhodli se zaměstnanci, že se ke stávce otevřeně nepřipojí a ZŠ i MŠ budou mít ve středu 6. listopadu 2019 normální provoz. Požadavky odborů však podporujeme, protože podfinancování školství je dlouhodobým problémem a i přes určité zlepšení stále nedosahuje potřebných parametrů.


Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou 


Ve Stráži nad Nežárkou 4. listopadu 2019 

 

Akce - listopad 2019

5. 11. 2019    Den první pomoci – Střed. Zdrav. Škola v Jindřichově Hradci, 8. a 9. tř.,     Dozor – p. Trepková 

6. 11. 2019    Projektový den – SDH Stráž  – 1.stupeň 8.00 – 9.40 hod. MŠ 10.00 hod. deti-nahled

6. 11. 2019    Házená – ukázková hodina, 1.tř. – 3. hod., 2.tř. – 4. hod.                

7. 11. 2019    Výstava Vzdělání a řemesla, Č. Budějovice, Žáci 8. tř., Dozor: p. Polčák               

7. 11. 2019    Házená – ukázková hodina   3. a 4. tř. – 4.hod.

8. 11. 2019    Házená – ukázková hodina    5.tř. – 5.hod.

12. 11. 2019  Divadélko pro školy „Pohádka ze starého mlýna“ - 10.30 hod., 1.st., cena 50,– Kč, tělocvična    

20. 11. 2019  Pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí, 13.30 h.

21. 11. 2019  Rodičovské schůzky, 15.30 h. – 17.30 h.

18. 11. 2019  Konec plavání 3. a 4. tř.

21. 11. 2019  p. Nedvěd – přednáška „Kavkaz“ (2.st.), 10.00 hod., Cena: 40,– Kč

 

Výuka angličtiny pro veřejnost

anglictina2019