Stanovisko zaměstnanců ZŠ a MŠ Stráž nad Než.

Stanovisko zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy

Stráž nad Nežárkou

           
            Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nežárkou se seznámili s požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníku školství na navýšení mzdových prostředků a s návrhem na vyhlášení stávky na podporu těchto požadavků na středu 6. listopadu 2019.

            Vzhledem k tomu, že původní sliby vlády na navýšení mezd o 15 % nebyly splněny a nebyl splněn ani požadavek na navýšení tarifů o 10 % a vláda navrhuje navýšení pouze o 8 % s tím, že o zbývající dvě procenta budou navýšeny nenárokové složky platu, považujeme požadavky odborů za oprávněné a podporujeme je.

            Protože však stávka ve školství nezasahuje pouze zaměstnance a zaměstnavatele, ale působí problémy i žákům a především rodičům, rozhodli se zaměstnanci, že se ke stávce otevřeně nepřipojí a ZŠ i MŠ budou mít ve středu 6. listopadu 2019 normální provoz. Požadavky odborů však podporujeme, protože podfinancování školství je dlouhodobým problémem a i přes určité zlepšení stále nedosahuje potřebných parametrů.


Zaměstnanci ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou 


Ve Stráži nad Nežárkou 4. listopadu 2019 

 

Akce - listopad 2019

5. 11. 2019    Den první pomoci – Střed. Zdrav. Škola v Jindřichově Hradci, 8. a 9. tř.,     Dozor – p. Trepková 

6. 11. 2019    Projektový den – SDH Stráž  – 1.stupeň 8.00 – 9.40 hod. MŠ 10.00 hod. deti-nahled

6. 11. 2019    Házená – ukázková hodina, 1.tř. – 3. hod., 2.tř. – 4. hod.                

7. 11. 2019    Výstava Vzdělání a řemesla, Č. Budějovice, Žáci 8. tř., Dozor: p. Polčák               

7. 11. 2019    Házená – ukázková hodina   3. a 4. tř. – 4.hod.

8. 11. 2019    Házená – ukázková hodina    5.tř. – 5.hod.

12. 11. 2019  Divadélko pro školy „Pohádka ze starého mlýna“ - 10.30 hod., 1.st., cena 50,– Kč, tělocvična    

20. 11. 2019  Pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí, 13.30 h.

21. 11. 2019  Rodičovské schůzky, 15.30 h. – 17.30 h.

18. 11. 2019  Konec plavání 3. a 4. tř.

21. 11. 2019  p. Nedvěd – přednáška „Kavkaz“ (2.st.), 10.00 hod., Cena: 40,– Kč

 

Výuka angličtiny pro veřejnost

anglictina2019

Nová jazyková učebna

 V září 2019 došlo k dokončení projektu „Modernizace učeben v ZŠ a MŠ Stráž nad Nežárkou. Byla nově zřízena učebna cizích jazyků a obnovena učebna výpočetní techniky.

 Podmínkou pro získání dotace bylo vybudování bezbariérového WC, pořízení schodolezu a venkovní výzdoba zeleně.

 Nová učebna se od října využívá k výuce německého a anglického jazyka, jsou zde také naplánovány kurzy pro veřejnost.

 

 Projekt spolufinancován Evropskou unií – Evropský fond pro regionální rozvoj IROP

 

loga-eu-mpmrcr

 

Fotogalerii „Nová jazyková učebna“ najdete ZDE

 

Akce - říjen 2019

2. 10. 2019   Divadlo Evos: Pohádka o prasátku Arturovi – tělocvična školy

                     1.tř. a MŠ od 9.00 hod.,  2. – 4. tř. od 10.30 hod.  Vstupné – zdarma

3. 10. 2019   Prezentační výstava středních škol pro žáky 9. třídy – Fakulta Managementu VŠE v J. Hradci

                     8.30 – 16.00, informace o odjezdu budou upřesněny, dozor zajistí p. Pivcová.

                     Odpolední vyučování odpadá.

29. a 30. 10. 2019 Uzavřená MŠ z důvodu výměny oken ve škol. jídelně

29. a 30. 10. 2019  Podzimní prázdniny

  

Závody v lehké atletice 28.5.2019

28.5.2019 se konaly závody v lehké atletice v Lomnici nad Lužnicístopky

Žáci z naší školy se umístili na těchto místech:

– 1.místo  žák 9.třídy v běhu na 100 metrů

– 2.místo žák 9.třídy v hodu kriketovým míčkem

– 1.místo  žákyně 8.třídy v hodu kriketovým míčkem

– 3.místo žákyně 8.třídy v běhu na 100 metrů

– 5.místo žákyně 8.třídy v běhu na 100 metrů

 

Všem zúčastněným žákům gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy. 

Hana Pešková, ředitelka školy

 

Informativní schůzka 6/2019

ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nežárkou

zve rodiče budoucích prvňáčků

na 1. informativní schůzku,

která se uskuteční dne 12. 6. 2019

v 17 h. v budově ZŠ v I. třídě.

Těšíme se na setkání s Vámi!